Bostadsrättsförening Boken i Grästorp

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening Boken i Grästorp hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Grästorp som är den kommunen där Bostadsrättsförening Boken i Grästorp finns. I Grästorp så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsförening Boken i Grästorp tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsförening Boken i Grästorp har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsförening Boken i Grästorp så kan ni göra det genom att skicka er post till Badg. 88, 467 30, Grästorp men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0514-10541.

Grästorp arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsförening Boken i Grästorp har idag 716410-3454 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Krantz, Eva Berit -Larsson, Eva Birgit Anita -Nilsson, Ingemar Thomas -Sandberg, Knut Arne Hugo är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsförening Boken i Grästorp

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att inom föreningen * främja studie- och fritidsverksamhet, * främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt * i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en lång- siktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsförening Boken i Grästorp så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Krantz, Eva Berit som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Eva Birgit Anita som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Ingemar Thomas som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Ravn, Björn Werner som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Knut Arne Hugo som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Ann Helena som är född 1962 och har titeln SuppleantKarlson, Ulla Marie som är född 1966 och har titeln Suppleant, .