Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 1

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 1 hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Grästorp som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 1 finns. I Grästorp så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 1 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 1 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 1 så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Grästorp arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 1 har idag 716410-4494 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Nelly Nielsen och Jan-Olof Ödlund, i förening. är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 1

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 1 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Sten Robert som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Fransson, Bror Ebbe Håkan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Nielsen, Nelly Marianne Damsted som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Resmark, Hjördis Marianne som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Ödlund, Jan-Olof Gunnar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Inga-Lena Maria som är född 1948 och har titeln SuppleantAndersson, Lena Ann-Sofi som är född 1961 och har titeln Suppleant, .