Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 2

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Grästorp och Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 2 är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 2 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 2 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 2 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1987-08-13. Det finns flera olika bolag i Västra Götalands län som är ett stort län. Grästorp där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 2 ska trivas.

I Grästorp så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upp- låtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 2 inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 2 och det finns flera bolag som är det idag i Grästorp.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 2 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 031-139143.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Dahlin, Bengt Göran -Gustavsen, Carl Martin Kenneth.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 2 är Andersson, Frida Elisabeth som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlin, Bengt Göran som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlin, Siv Ulla Britt som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsen, Carl Martin Kenneth som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Högemark, Patrik Johan som är född 1987 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Lunnevi nr 2 har 716410-4882 som sitt organisationsnummer.