Närproducerat mitt i Västra Götaland Ekonomisk förening

Västra Götalands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Grästorp och Närproducerat mitt i Västra Götaland Ekonomisk förening är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många företag där och Närproducerat mitt i Västra Götaland Ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Närproducerat mitt i Västra Götaland Ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Närproducerat mitt i Västra Götaland Ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 2001-09-13. Det finns flera olika företag i Västra Götalands län som är ett stort län. Grästorp där företaget finns i jobbar för att företag som Närproducerat mitt i Västra Götaland Ekonomisk förening ska trivas.

Närproducerat mitt i Västra Götaland Ekonomisk förening är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2001-12-31. I Grästorp så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna gemensamma arrangemang, utställningar och försäljning av medlemmarnas livsmedelsprodukter. Gemensamt marknadsföring av lokalt producerade livsmedel, och andra produkter såsom hantverk. Medlemmarna deltar med köp av föreningens tjänster. Föreningen skall även erbjuda medlemmarna kompetensutveckling, nätverk och annan kontaktskapande verksamhet, samt stimulera till utvecklong av närproducerade livsmedel och andra produkter som har anknytning till medlemmarnas verksamhet såsom hantverk.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Närproducerat mitt i Västra Götaland Ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 2001-12-31.

Idag är Närproducerat mitt i Västra Götaland Ekonomisk förening och det finns flera företag som är det idag i Grästorp.

Vill man komma i kontakt med Närproducerat mitt i Västra Götaland Ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Christensson, Tommy Gunnar -Svensson, Gun Ingrid Marianne.

De som är på något sätt har med Närproducerat mitt i Västra Götaland Ekonomisk förening är Christensson, Tommy Gunnar som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Birgitta Selma Elisabet som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Gunilla Ingrid Elisabet som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Bernt Gösta Erik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundmark, Gunnel Lillemor som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Gun Ingrid Marianne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotVilsson Ek, Gun Margot Elisabet som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksson, Gustav Uno som är född 1941 och har titeln Revisor, Persson, Bengt Olof som är född 1945 och har titeln Revisor.

Närproducerat mitt i Västra Götaland Ekonomisk förening har 769607-4975 som sitt organisationsnummer.