Dina Försäkringar Grästorp

Västra Götalands län

Information

Dina Försäkringar Grästorp hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Grästorp som är den kommunen där Dina Försäkringar Grästorp finns. I Grästorp så finns det många olika Ömsesidigt försäkringsbolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Ömsesidigt försäkringsbolag. Dina Försäkringar Grästorp tillhör verksamheterstypen Ömsesidigt försäkringsbolag och verksamheten har ej F-skatt. Dina Försäkringar Grästorp har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Dina Försäkringar Grästorp så kan ni göra det genom att skicka er post till Söderg. 38, 467 30, Grästorp men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0514-10007.

Grästorp arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Dina Försäkringar Grästorp har idag 569000-7090 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Kurt Anders -Höckerfors, Rolf Bertil -Jacobsson, Kent Olof -Lindahl, Helena Maria Elisabeth Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Dina Försäkringar Grästorp

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av försäkring nämligen 1. Direkt försäkring Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e) samt landfordon klass 3 begränsat till självgående skördetröska eller annan självgående lantbruksmaskin. 2. Indirekt försäkring Försäkring hänförlig till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) mottagen från Dina Försäkring AB. Som ett led i sin egen verksamhet äger bolaget biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkringsrörelse. Bolagets verksamhetsområde för direkt försäkring omfattar Västra Götalands län.

I Dina Försäkringar Grästorp så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Höckerfors, Rolf Bertil som är född 1947 och har titeln Extern firmatecknare, Lindahl, Helena Maria Elisabeth som är född 1968 och har titeln Extern VD, Jacobsson, Kent Olof som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Kurt Anders som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergman, Börje Roland som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklund, Per Tord Vilhelm som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotGustafsson, Carina Inga-Maj som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Mats-Åke Mikael som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Nätt, Sven Olof Tomas som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamotLindbergsson, Maria Kristina som är född 1946 och har titeln AktuarieAndré, Göran Joachim som är född 1969 och har titeln RevisorGranath, Mona-Britt Linnea som är född 1964 och har titeln RevisorssuppleantFranzon, Marita Inga Kristina som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorTengström, Sven som är född 1942 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.